Ready…Set…Go! Welcome เพื่อนใหม่ TU 88 สู่ธรรมศาสตร์
If you have an idea You don’t have to do it alone.

 

เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจ สำหรับเพื่อนใหม่ธรรมศาสตร์
ที่ได้มาเยือนฐาน 88 SANDBOX ในงานปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 🔥
บอกเลยว่า เรามีเหล่า #Herenicorn ที่อยากจะเปลี่ยนสังคมเฮีย ๆ ด้วยไอเดียดีๆ ตบเท้ากันเข้ามาจอยโครงการ 88 SANDBOX อีกนับพัน!