เจษฎากร สมิทธิอรรถกร

(พี่ต้น)

Jesdakorn Samittiauttakorn

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE