อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล

(พี่มิ้นท์)

Ukit Tangsubkul

Co-Founder, Real Smart

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE