อภิรดี หิรัญรามเดช

(พี่โรส)

Apiradee Herunramdej

Chief of Innovation, ดีวานา เวลเนส

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE