สุธาทิพย์ ตุลยานันต์

(พี่เจิน)

Sutathip Tullayanant

Co-CEO, บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE