สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์

(พี่บอมบ์)

Sirichai Rittiphanyawong

CEO, BIW Products , ICurtain และ SME HOPE

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE