ราชิต ไชยรัตน์

(พี่เต้ย)

Rachit Chairat

CEO, บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE