ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

(พี่ภู)

Phusit wonglorsaichon

กรรมการบริหาร บริษัท เยสยูแคน จำกัด/AvocadoXbyPhusit

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE