พัฒนพงศ์ รานุรักษ์

(พี่ตี๋)

Pattanapong Ranuruksa

Co-CEO of 88 SANDBOX, Co-founder of divana, Thammasat Relations

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE

  • Co-founder, Co-CEO divana Wellness
  • Mentor - SCB Mentor
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์