บุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร

(พี่เปี๊ยก)

Boonchai Chatchokechalearmporn

CFO of PUUN Intelligent Co.,Ltd.

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE