บรรพต หาญทองคำ

(พี่เบิร์ด)

Bunpot Hanthongkam

CEO, บีบี เบิร์ดเนส เทรดดิ้ง จำกัด

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE