นำพล ตันติมาสกุล

(พี่โบ๊ท)

Numpol Tantimasakul

กรรมการผู้จัดการ, Better City Co.,Ltd

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE