นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ

(พี่กอล์ฟ)

Noppadol Phanpanyalert

CTO, Idiotech Co.,Ltd

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE