นพปฎล พิริยะกุล

(พี่บาส)

Noppadon Piriyakul

กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พิริยะ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE