ธารินทร์ จงประเจิด

(พี่กุ๊ก)

Tarin Jongprajerd

CEO of 1Moby Co., Ltd.

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE