ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย

(พี่แม็กซ์)

Nattasate Trithipcharoenchai

CEO of Jenosize Digital Group

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE