ณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์

(พี่บ๊วย)

Narongchai Limpiyapirom

Co-Founder Technical, CARIVA

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE