ฐายิกา จันทร์เทพ

(พี่ปุ้ย)

Thayika chanthep

นักส่งเสริมนวัตกรรม, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE