กุลวัชร ภูริชยวโรดม

(พี่ปอ)

Kulawachara Bhurichayawarodom

CEO, บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด

ACADEMIC

WORK EXPERIENCE