Business model canvas
อาวุธลับสุดต๊าชของ Startup😎
.
Startup หน้าใหม่หลายคนอาจจะกำลังหลงทางอยู่ ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหน หรือเริ่มจากอะไร เพราะถึงแม้ว่า passion จะร้อนแรงขนาดไหน แต่หากขาดการดำเนินงานที่ดีก็อาจจะทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งฝัน🌟
.
หากยังไม่มั่นใจว่าการทำธุรกิจจะเริ่มจากอะไร #88sandbox มีอาวุธลับ🗡ที่นักธุรกิจทั่วโลกใช้เพื่อเริ่มทำธุรกิจให้เติบโตมานำเสนอ นั่นก็คือ Business Model Canvas นั่นเอง!
.
Business Model Canvas (BMC) คือเครื่องมือที่ใช้วางแผนธุรกิจ ประกอบไปด้วยรายละเอียด 9 เรื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมธุรกิจอย่างชัดเจนในกระดาษสี่เหลี่ยมเพียงแผ่นเดียว
.
แบ่งออกเป็น 9 เรื่องดังนี้
.
1.Customer Segments
การศึกษากลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะนำเสนอสินค้าของเรา👥 ข้อนี้เป็นการทำให้รู้ว่าลูกค้าของคุณคือใคร ซึ่งจะทำให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างถูกวิธีและถูกช่องทาง
.
2.Value Propositions
จุดแข็งของธุรกิจ หรือคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการของเราจะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างไร💪🏻
.
3.Channels
ช่องทางการขายรวมถึงนำเสนอสินค้าและบริการ🛒 หรือวิธีการที่ลูกค้าจะเข้าถึงของของเรา
.
4.Customer Relationships
วิธีรักษาสายสัมพันธ์กับคุณลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำ หรือลูกค้าทั่วไป เพื่อที่จะได้กลับมาซื้อสินค้าเราอีกครั้ง🙏🏻
.
5.Revenue Streams
รายได้ของธุรกิจมาจากช่องทางไหน💰 แบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไร เพื่อที่จะได้วางแผนในอนาคตได้
.
6.Key Resources
ทรัพยากรที่ต้องมีเพื่อดำเนินธุรกิจ 🛠 ทรัพยากรที่พูดถึงนี้รวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ คน เงินทุน ฯลฯ โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ทรัพยากรส่วนที่เรามีอยู่ และ ทรัพยากรส่วนที่เราต้องมี
.
7.Key Activities
กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ หรือหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร กิจกรรมของธุรกิจนี้ก็คือการบริการเรื่องอาหาร🥘
.
8.Key Partners
การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือพันธมิตรที่ดี👫 เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ของแต่ละธุรกิจมีจุดอ่อนและแข็งที่ต่างกัน
.
9.Cost Stucture
มูลค่าต้นทุนของการดำเนินธุรกิจว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และมีมูลค่าเท่าไรบ้าง 💸
.
Business Model Canvas เครื่องมือที่จะช่วยให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการฝึกเขียนได้ตั้งแต่วันนี้
.
นับถอยหลังกับการเปิดรับสมัคร Startup หน้าใหม่ไฟแรงในวันที่ 7 ก.พ. – 7 มี.ค 2565 พร้อมหรือยังที่จะมาเป็นยูนิคอร์นตัวถัดไปกับ #88sandbox