รวมภาพบรรยากาศงาน 88 Skill Space Live Class และ Prelim Mentoring ครั้งที่ 3

ทางโครงการ 88 SANDBOX ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตั้งแต่ “พี่อั๋น พิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ ” ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และAdmin กลุ่ม FB หาเพื่อนร่วมทีม Startup ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Product ให้กับทีม Startup ของเรา

นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ Mentor มากประสบการณ์ 5 ท่าน ได้แก่ พี่อั๋น วิทยากรหลักของเรา, พี่ต้อม ผู้อำนวยการฝ่ายจาก depa , พี่บู้ CEO จาก Ready Planet , พี่ตี๋และพี่ตง Co-CEO แห่ง 88 SANDBOX
ที่มอบคอมเมนท์ให้ทีมต่าง ๆ กลับไปปรับปรุงพัฒนาโมเดลธุรกิจให้คมมากขึ้น

ที่สำคัญ โครงการฯ ยังได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหนาที่ผู้ประสานงานที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

และขอขอบคุณทีมสตาร์ทอัพที่เดินทางมาเจอกันด้วยนะคะ